Aktuálně: Kvalita vody ve středních Čechách

2017-06-28 18:01:52 Luboš Mandík
Přírodní koupaliště
style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: none; list-style-type: none; font-size: 16px; font-family: Arial;"> Přestože v minulých dnech panovalo horké počasí a mnohde bylo dosahováno tropických teplot, až na ojedinělé výjimky, zůstává kvality vody ke koupání ve Středočeském kraji na velice dobré úrovni.

Určitá obava panovala u lokalit situovaných na březích vodní nádrže Orlík, kde byly v posledních 14 dnech zjištěny vyšší obsahy sinic a chlorofylu, a voda byla hodnocena stupněm tři. V současné době jsme podle výsledků rozborů a vizuálního zhodnocení přímo na místě zhodnotili kvalitu vody stupněm 2.

Oproti Orlíku došlo k mírnému zhoršení na dvou koupacích místech vodní nádrže SlapyŽupanovicích a Živohošti. Zvýšený nárůst fytoplanktonu způsobit zhoršení průhlednosti a kvality vody byla označena stupněm 2. Na rozdíl od lokalit na Orlíku podstatnou část fytoplanktonu na Slapech tvoří řasy. Na ostatních lokalitách Slapské přehradní nádrže je kvalita vody nadále klasifikována stupněm 1.

Podobný vývoj jako na Živohošti a Županovicích, se projevil i na některých dalších lokalitách Středočeského kraje, například přírodních koupalištích VyžlovkaProboštská jezera a jezero Ostrá. Kvalita vody na stupni 2 rovněž přetrvává na Tyršově koupališti v Rakovníku a přírodním koupališti Bakov nad Jizerou. Zvýšený obsah chlorofylu je způsoben vyšším výskytem řas, nikoli sinic, a voda je z hlediska koupání bezpečná.

Pouze na jediné ze sledovaných lokalit se zhoršil jak obsah chlorofylu, tak rovněž sinic a voda byla označena klasifikačním stupněm 3. Jedná se o přírodní koupaliště na rybníku Jureček v Říčanech.

Věřme, že vody určené ke koupání ve volné přírodě se dále nezhorší a začátek letní rekreační sezóny si budou moci příznivci koupání ve volné přírodě náležitě užít a vychutnat.

INFO: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Diskuze

  • Luzern:

    Bělohrádek
    Diskusní příspěvek vymazala redakce KOUPÁNÍ.cz kvůli urážkám a rasové nesnášenlivosti.
    29. 06. 2017
    reagovat


Chaty, chalupy a apartmány u vodní nádrže Lipno naleznete na stránce Lipno ubytování. Když můžeme doporučit ubytování na horách, podívejte se na stránky Krkonoše ubytování nebo na hranici s Německem Šumava ubytování.