Nafukovací delfín se nesmí prodávat

2011-10-20 00:31:46 KOUPÁNÍ.cz
Zákaz asijské nafukovací hračky kvůli nebezpečnému ftalátu.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky zakázalo prodej dětské nafukovací hračky ve tvaru delfína.

Prodejce nafukovacího delfína v České republice je Quy Dang Cong, Pečky, 5. května 189.

Nafukovací plastová hračka je vyrobená z PVC ve tvaru modrého delfína s bílým břichem.

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při olizování, kousání či vkládání hračky do úst mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány.

DEHP působí na reprodukční orgány. Uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylevyl)ftalát v množství 14,1 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojené s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a rydy č. 1907/2006 (REACH).

Diskuze

Fotografie:Chaty, chalupy a apartmány u vodní nádrže Lipno naleznete na stránce Lipno ubytování. Když můžeme doporučit ubytování na horách, podívejte se na stránky Krkonoše ubytování nebo na hranici s Německem Šumava ubytování.